luni, 21 noiembrie 2011

Lampa - Magda Isanos
S-aprinde-n oglindă lampa bătrână
cu picior şi bonetă de-atlas –
şi nu ştiu, eu povestesc, sau ea, fără glas,
amândouă cuprinse-n lumină.

Noaptea uneori se desface uşor,
c-un sunet de mătase lovită sau zbor,
trece-albăstrind toate zările,
până unde stau singure mările...

Dreaptă luci tinereţea mea, ca o sabie,
şi fiece vis păzit de dânsa-nflori;
buzele mele spuneau uneori: „voi muri...”,
însă pe toate mările-aveam o corabie.

duminică, 20 noiembrie 2011

Fata bătrână - Magda Isanos


Cântecul încă necântat la vieţii
s-a stins în pieptul ei sub multe şaluri,
şi ea visează nunţi ca-n basme, baluri
şi sănii zvelte străbătând nămeţii.

Ai săi au putrezit demult sub dealuri;
când iese-n prag în clarul dimineţii,
ca buhna fac la ea din drum băieţii;
nepăsător, oraşul curge-n valuri.

De leturghie clopotul când bate,
cu grabă merge-n strană să se-nchine,
dar nici acolo nu e pietate...

Ţinând copilu-n braţele ei pline,
Madona spune: „Dacă n-ai păcate,
nefericito, nu veni la mine...”

sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Alexandrin - Nicolae Labiş


Sărutul stânjenit şi strâmb în colţul gurii
Nu a putut fireşte să-nvie un trecut.
Speranţa, otrăvită de degetele urii,
Azi s-a insinuat şi a durut.

Un râu murdar sub cheiuri curgea în fapt de seară,
Atât de melancolic şi fals, cum mi-a părut,
Şi încăpăţânarea cu ceara ei hilară
Azi s-a insinuat şi a m-a durut.