duminică, 18 decembrie 2011

Contribuţie la o statistică - Wislawa Szymborska


La o sută de oameni,

ştiu totul mai bine
- cincizeci şi doi;

nesiguri de paşii lor
- aproape toţi ceilalţi;

gata să ajute,
dacă nu durează prea mult.
- chiar patruzeci şi nouă;

buni întotdeauna
pentru că nu pot altfel,
- patru, poate cinci;

în stare să admire fără zavistie,
- optsprezece;

trăind mereu cu teamă
de cineva sau de ceva
- şaptezeci şi şapte;

capabili de fericire
- cel mult douăzeci şi ceva;

mieluşei când sunt singuri,
sălbatici în mulţime
- cu siguranţă peste jumătate;

cumpliţi
când îi obligă împrejurările
- dar mai bine să nu ştiţi câţi,
nici măcar cu aproximaţie;
cu mintea de acuma
- nu cu mult mai mulţi
decât cu mintea dinainte;

ce nu iau de la viaţă nimic în afară de lucruri
- patruzeci
deşi aş dori să greşesc;

ghemuiţi, îndureraţi
şi fără de lanternă în întuneric
- optzeci şi trei
mai devreme sau mai târziu;

demni de compătimire
- nouăzeci şi nouă;

muritori
- sută la sută.
Număr care până acum n-a suferit nici o schimbare.

duminică, 11 decembrie 2011

Dumnezeu nu primeşte decât duminica - Virgil Gheorghiu


Le spuse copiilor că scrierea e asemănătoare vieţii lui Hristos… „Cuvântul se materializează în litera scrisă pe foaia de hârtie, aşa cum Hristos s-a născut în ziua de Crăciun, la Betleem. Închizând caietul în care am scris facem precum Apostolii care au pus trupul lui Hristos în mormânt. Cel care deschide caietul este precum Îngerul care a înlăturat piatra mormântului: cuvintele scrise învie sufletul cititorului ca şi Hristos. Orice scriere este naştere, moarte şi înviere.”

.....

Decebal Hormuz se amuza ca un copil. Vorbea despre ierburi şi vaci. Despre mediul său înconjurător. Se simţea în largul său. Mediul animal, vegetal, geografic, era chiar el însuşi. România sa. Decebal Hormuz era o fiinţă rurală. A fi rural înseamnă a trăi fără a te separa de cosmos prin ziduri. Orăşenii, indiferent unde merg, construiesc ziduri. Ziduri pentru a se apăra. Ziduri pentru a se proteja. Ziduri pentru a se separa. Devin astfel prizonierii propriilor lor ziduri. Omul de la sat nu are ziduri. Este în osmoză cu tot ceea ce îl înconjoară. Cu întreg cosmosul.

Din vol. „Dumnezeu nu primeşte decât duminica” de Virgil Gheorghiu, Ed. Reântregirea, Alba-Iulia, 2011