marți, 28 septembrie 2010

XXXV - Radu Selejan
Îţi cer iertare, Tată,
că m-am înfruptat din măreţia lumească,
din semănătura pământească
a sufletului meu.
Dar mi-a fost mereu foame,
şi mi-a fost mereu sete
şi îngerul meu era, parcă,
desenat pe perete,
parcă era neviu…
Îţi cer iertare, Tată,
că am cutezat
să te caut printre pământeni,
să-ţi caut numele printre urmele
celorlalţi
care mi-au călcat viaţa de la un capăt la altul
ca pe un drum prin pustiu.
Iartă-mă Tată,
că am îndrăznit să te întreb
ba una, ba alta,
dar Tu ai pus cugetul în lutul care sunt
şi fiecare întrebare
era o dezlegare
a unui adevăr despre
descendenţa mea ca fiu al Tău,
pământean, desigur,
dar moştenitorul averii Tale
cereşti.
________________________

XXXV


I beg forgiveness, Father
for I have tasted the human grandeur
the earthly seed
of my soul.
But I was always hungry
and always thirsty
and my angel was like
a drawing on the wall,
dead…
I beg forgiveness, Father
that I dared
look for you
among the earthlings
look for your traces
among the traces of the others
traces that have trampled on my life
from one end to the other
as if treading on a desert road.
Forgive me Father
that I dared ask you
one thing, then another
but it is You that put mind in the clay I am
and every question was like a liberation
of a truth about
my ancestry as Your son
earthly one, for sure,
but heir of Your heavenly wealth.

(my own translation)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu