duminică, 18 decembrie 2011

Contribuţie la o statistică - Wislawa Szymborska


La o sută de oameni,

ştiu totul mai bine
- cincizeci şi doi;

nesiguri de paşii lor
- aproape toţi ceilalţi;

gata să ajute,
dacă nu durează prea mult.
- chiar patruzeci şi nouă;

buni întotdeauna
pentru că nu pot altfel,
- patru, poate cinci;

în stare să admire fără zavistie,
- optsprezece;

trăind mereu cu teamă
de cineva sau de ceva
- şaptezeci şi şapte;

capabili de fericire
- cel mult douăzeci şi ceva;

mieluşei când sunt singuri,
sălbatici în mulţime
- cu siguranţă peste jumătate;

cumpliţi
când îi obligă împrejurările
- dar mai bine să nu ştiţi câţi,
nici măcar cu aproximaţie;
cu mintea de acuma
- nu cu mult mai mulţi
decât cu mintea dinainte;

ce nu iau de la viaţă nimic în afară de lucruri
- patruzeci
deşi aş dori să greşesc;

ghemuiţi, îndureraţi
şi fără de lanternă în întuneric
- optzeci şi trei
mai devreme sau mai târziu;

demni de compătimire
- nouăzeci şi nouă;

muritori
- sută la sută.
Număr care până acum n-a suferit nici o schimbare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu